தலைநகரில் தேசபக்தி பிரார்த்தனை

தலைநகரில் தேசபக்தி பிரார்த்தனை

Watch Video

இயேசு அழைக்கிறார் தேசிய ஜெப கோபுரம் - புது டெல்லி

தேசமே பயப்படாதே, கர்த்தர் பெரிய காரியங்களைச் செய்வார்