"இறைவனும் களிமண்ணும் "

Watch Video

அனைவரையும் ஆசீர்வதிக்கும் இறைவன்
சகோ.டி.ஜி.எஸ்.தினகரன்

ஏசாயா 64:8 - தஞ்சாவூர் 2000 கூட்டம் உடன் படித்தவர் - குடந்தை மாணிக்கவாசகம் - கள்ளபெரம்பூர் வில்வண்டி