ஆம்புலன்ஸுக்கு அவசர உதவி

ஆம்புலன்ஸுக்கு அவசர உதவி

Watch Video

மருத்துவ ஊழியர்களின் குடும்பத்தினரின் தியாகம்
ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநர் - அருண்குமார் - மனைவி எஸ்தர்
திரு ஜெபசிங் - காருண்யா - மனைவி நர்ஸ்

சீஷாவின் சவாலுக்கு சவால்