இறைவனின் வைராக்கியம்

இறைவனின் வைராக்கியம்

Watch Video

இன்றைய இறைவார்த்தை
சங்கீதம் 79:1-13
சாமுவேல் தினகரன்

துப்பாக்கியால் சுடப்பட்ட போதகர்
பயத்தோடு நாளை எதிர்கொள்கிறோமா?
பிரச்னைகளுக்கு பயப்படுகிறோமா?