மகிமை மேல் மகிமை

மகிமை மேல் மகிமை

Watch Video

இத்தனை வருடங்களாக நீங்கள் துன்பங்களைச் சகித்துக்கொண்டு பொறுமையாக இருந்ததால், இன்று உங்களைக் கௌரவிப்பதாக அவர் உறுதியளிக்கிறார். மனம் தளராதீர்கள்! இன்றைய செய்தியை ட்யூன் செய்து ஆசீர்வாதத்தைப் பெறுங்கள்.