ஏன்? என்ற கேள்விக்கு பதில்

ஏன்? என்ற கேள்விக்கு பதில்

Watch Video

உங்கள் வாழ்க்கையை குறித்த தேவனின் நோக்கம் என்னவென்று தெரியுமா? அவர் உங்களை தெரிந்துகொண்டார். .உங்களை அந்த நோக்கத்திற்கு நேராக வழிநடத்துவார். இன்றைய செய்தியில் மேலும் அறியவும்