மகிமையின்மேல் மகிமை

மகிமையின்மேல் மகிமை

Watch Video

நீங்கள் எதை விதைத்தாலும், என்ன செய்தாலும், தேவன் உங்களை ஆசீர்வதித்து, உங்களுக்கு நூறு மடங்கு பலன் அளிப்பார். இது உங்கள் வாழ்க்கைக்கான தேவதிட்டம் .