தேவனுடைய களஞ்சியம்

தேவனுடைய களஞ்சியம்

Watch Video

உங்கள் வரவுசெலவு கணக்கை மறுசீரமைப்பு செய்து, செலவை குறைப்பது இன்னும் முடிவடையவில்லையா? கவலைவேண்டாம்! வானத்தையும் பூமியையும் உருவாக்கிய தேவன் உங்கள் வங்கியாளர். உங்களுடைய ஒவ்வொரு சிறு தேவைகளையும் அவர் எவ்வாறு பூர்த்தி செய்கிறார்? என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள்.