அற்புதங்களுக்கான திறவுகோல்

அற்புதங்களுக்கான திறவுகோல்

Watch Video

இன்று, அற்புதங்களின் வாசலின் சாவியை கடவுள் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார். ஆம், அன்பே. ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வாழ்க்கையை அரவணைக்க தயாராகுங்கள். உங்களுக்கு உண்டாகும் அற்புதத்தை உங்கள் கண் காணும்.