பெங்களூரில் இறைவனோடு பேசுவதற்கு ஓரிடம்

பெங்களூரில் இறைவனோடு பேசுவதற்கு ஓரிடம்

Watch Video

2019 திருமண நிச்சயதார்த்தம் (ஜெப வீராங்கனை சாட்சி)
மகள் திருமணம்
2020 மே மாதம் 1ம் தேதி ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருந்தது.
கொரோனா காரணமாக அழைப்பிதழ் அச்சிடப்பட்ட பிறகு தள்ளிப் போடவேண்டியதாயிற்று.
ஜூன் 19 திருமணம் நடந்தது.
சகோதரி ஸ்டெல்லா தினகரனுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பினேன்.

ஜெப கோபுரம், பெங்களூரு - ஃப்ரேசர் டவுண்