"இறைவா, நீர் மாத்திரம் போதும்! பக்தி பாடல்கள் "

Watch Video

என் அன்பனே வந்திடுவீர்... Dr. பால் தினகரன்,
இயேசுவே நீர் வாழ்க...
நீர் இல்லாத நாளெல்லாம் .... ஸ்டெல்லா ரமோலா
நீர் மாத்திரம் போதும்... சாமுவேல் தினகரன்

ஜெப விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி:

Jesus Calls Prayer Tower
No.16, Dr. D.G.S. Dhinakaran Road
R.A. Puram, Chennai, Tamil Nadu- 600028