தலைகாட்ட முடியாமல் தவித்த சேவியர்

தலைகாட்ட முடியாமல் தவித்த சேவியர்

Watch Video

ஞானசேவியர், சுமதி, குழந்தை அபினேஷ் திருப்பூர் விஜய் டிவி (2009) காலை நிகழ்ச்சி
குழந்தை பாக்கியம்
சகோதரி இவாஞ்சலின் பால் தினகரன்

இயேசு அழைக்கிறார் சிறப்பு ஆசீர்வாதக் கூட்டம், கோயம்புத்தூர் 2009

இயேசு அழைக்கிறார் சிறப்பு ஆசீர்வாதக் கூட்டம், 2013
15 வருட குடிப்பழக்கம், முருகேசன் டிபி நோய்

ராஜ் டி.வி. நிகழ்ச்சி


பாக்கியவதி, மகேந்திரன்
வயிற்றில் இறந்துவிட்டதா குழந்தை