கருணாகரனை தொட்டது யார்?

கருணாகரனை தொட்டது யார்?

Watch Video

செல்வி, கருணாகரன் - பெங்களூரு -குடிப்பழக்கம்
ராஜ் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி - பிரார்த்தனை நேரம் - Dr. பால் தினகரன்

வீட்டைவிட்டு சென்ற மகன்
செல்வி, ஆண்டவர் உங்கள் கண்ணீரை துடைக்கிறார். உங்கள் பிள்ளையை தொடுகிறார். பாக்கியத்தோடு கொண்டு வருகிறார்.