சொந்த பந்தமில்லை... ஆனால்...

சொந்த பந்தமில்லை... ஆனால்...

Watch Video

சாட்சி
மேரி, கிரீம்ஸ் சாலை,
மகனுக்கு முகமெல்லாம் வீங்கியிருந்தது. காது வலி சுகமானது.
தேவி, தேனாம்பேட்டை, ஒரு வாரம் உடல்நிலை சரியில்லை.
கவனிக்க யாருமில்லை. வீட்டுவேலை செய்யும் பெண்.

சென்னை 2009, சுகமளிக்கும் ஆராதனை