கடிதத்தைப் பார்த்து பெயரை அழைக்கிறாரா?

கடிதத்தைப் பார்த்து பெயரை அழைக்கிறாரா?

Watch Video

ராஜலட்சுமி, பம்மல், ஆசிரியை.
கடன் பிரச்னை
2004 நம்பிக்கை நேரம் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி
20.5.2006 - பெயர் சொல்லி அழைத்தார். பேரின்ப பெருவிழா
பணம் கொடுத்து ஏமாந்துவிட்டீர்கள்
முதுகில் வலி.
கடிதத்தை பார்த்து பெயர் சொல்லி அழைக்கிறாரா?
புற்றுநோய் இல்லை - அறுவை சிகிச்சை தேவையில்லை.

சாட்சிகள்