"வீட்டைவிட்டு விரட்டப்பட்ட மோசஸ் பிறகு நடந்தது என்ன? "

Watch Video

மோசஸ் - அமலா குடும்பத்தினர் சாட்சி,
இயேசு அழைக்கிறார் பிரார்த்தனை திருவிழா, சென்னை 2015

எழிலரசி - சேவியர் ஜோசப், திண்டுக்கல்
தீபக் நிக்ஸன், சுஷ்மிதா - குழந்தைகள்